Borang Pendaftaran Pek Jasa


Butiran Pelanggan

Untuk pelanggan sedia ada pelan unifi Mobile, sila pastikan alamat e-mel adalah sepadan dengan akaun unifi Mobile anda.

+60 |


Fail Lampiran

Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.

Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.

Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.

Dengan menghantar borang, saya telah membaca dan memahami Notis Privasi TM dan bersetuju bahawa saya boleh dihubungi melalui e-mel dan telefon untuk membuat susulan permohonan saya.


Lampiran Kad Pengenalan

Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.

Lampiran Dokumen Pengesahan

Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.
Contoh Dokumen
Jenis fail yang diterima: PDF, JPEG, PNG. Saiz maksimum fail 5mb.

Dengan menghantar borang, saya telah membaca dan memahami Notis Privasi TM dan bersetuju bahawa saya boleh dihubungi melalui e-mel dan telefon untuk membuat susulan permohonan saya.

Pemberitahuan

Kepada pelanggan sedia ada pelan unifi Mobile, sila pastikan alamat e-mel adalah sepadan dengan akaun unifi Mobile anda.